ԻՐԱՎԱԽՈՐՀՐԴԱՏՈՒ

Աշխատանքի նկարագրություն
Ընկերությունը փնտրում է բարձր մոտիվացված և աշխատասեր իրավախորհրդատուի՝ առկա թափուր հաստիքը համալրելու նպատակով։
Աշխատանքային պարտականություններ՝
- Մշակել կազմակերպության գործունեության համար անհրաժեշտ իրավական բնույթի փաստաթղթեր, եզրակացություններ, ՀՀ օրենսդրության փոփոխությունների հիման վրա ներկայացնել համապատասխան առաջարկություններ
- Վարել ընկերության կողմից կնքված պայմանգրերի, իրավական փաստաթղթերի հաշվառման և պահպանման աշխատանքներ
- Մշակել և կնքել պայմանագրեր
- Կազմակերպությունը ներկայացնել պետական և ոչ պետական մարմիններում
- Կատարել ղեկավարության կողմից հանձնարարվող նմանատիպ այլ աշխատանքներ։
Անհրաժեշտ հմտություններ և գիտելիքներ
-    Բարձրագույն իրավաբանական կրթություն
-    Առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ
-    ՀՀ նորմատիվ իրավական ակտերի իմացություն
-    Անգլերենի և ռուսերենի իմացություն
-    Համակարգչային գիտելիքներ ( MS Word, Excel, Internet)
-    Սովորելու ցանկություն
-    Պատասխանատվության զգացում։
Դիմելու ընթացակարգ
Բոլոր որակավորված և հետաքրքրված անձանց խնդրում ենք ուղարկել իրենց ինքնակենսագրականները hr@imexgroup.am էլ.հասցեին՝ առարկա դաշտում նշելով հաստիքը, որի համար դիմում եք (Իրավախորհրդատու): 

Ջեռուցման համակարգերի տեղադրման տեղամասի ղեկավար

Աշխատանքի նկարագրություն
Imex Group ընկերությունը փնտրում է ջեռուցման բաժնի տեղամասի պետ, ով պատասխանատու է լինելու՝ իր տեղամասի հասցեներում ջեռուցման համակարգերի տեղադրման գործընթացի կազմակերպման և վերահսկման համար:
Աշխատանքային պարտականություններ՝
- Ուսումնասիրել և վերլուծել անհրաժեշտ տարածքները տեղադրումներ կատարելու համար
- Կազմել ժամանակացույց աշխատանքների կատարման համար
- Անհրաժեշտության դեպքում աշխատողների տրամադրել խորհրդատվություն՝ աշխատանքների ճիշտ կատարման համար
- Վերահսկել ջեռուցման համակարգերի մոնտաժող մասնագետների
- Կազմակերպել վերապատրաստում աշխատակիցների համար
- Ներկայացնել հաշվետվություններ
Անհրաժեշտ հմտություններ և գիտելիքներ
 - Բարձրագույն կրթություն
 - Համապատասխան ոլորտի աշխատանքային փորձ
 - MS Office իմացություն
 - Գերազանց հաղորդակցման հմտություններ
 - Autocad իմացություն
Դիմելու ընթացակարգ
Բոլոր որակավորված և հետաքրքրված անձանց խնդրում ենք ուղարկել իրենց ինքնակենսագրականները hr@imexgroup.am էլ.հասցեին՝ առարկա դաշտում նշելով հաստիքը, որի համար դիմում եք (Ջեռուցման համակարգերի տեղադրման տեղամասի ղեկավար):

Օպերատոր գանձապահ

Աշխատանքի նկարագրություն
Իդեալ համակարգի խանութ սրահների համար անհրաժեշտ են օպերատոր-գանձապահներ։
Սա ոչ միայն մասնագիտական փորձ ձեռք բերելու, այլև՝ ջերմ և պրոֆեսիոնալ թիմի հետ աշխատելու հնարավորություն է: 
Աշխատանքային պարտականություններ՝
• Կտրոնների ձևակերպում, գումարի ստացում
• Հաշիվ-ֆակտուրաների լրացում
• Բանկային փոխանցումների իրականացում
Անհրաժեշտ հմտություններ և գիտելիքներ
• Բարձրագույն կրթություն (Ցանկալի է ֆինանսական)
• Համակարգչային գիտելիքներ
• Օտար լեզուների իմացությունը ցանկալի է 
Դիմելու ընթացակարգ
Սիրով սպասում ենք ձեր ինքնակենսագրականներին ՝ cv@imexgroup.am էլ.հասցեով։
Խնդրում ենք առարկա դաշտում նշել հաստիքը, որի համար դիմում եք(Oպերատոր-գանձապահ):

Խորհրդատու֊Վաճառող

Աշխատանքի նկարագրություն
Փնտրում ենք ակտիվ և շփվող երիտասարդների Իդեալ համակարգի խանութ սրահներում մեր    խորհրդատու-վաճառողների թիմին միանալու նպատակով:
Աշխատանքային պարտականություններ՝
• Հաճախորդների սպասարկման իրականացում
• Համապատասխան ապրանքների վերաբերյալ խորհրդատվության տրամադրում
• Վաճառքի կազմակերպում
Անհրաժեշտ հմտություններ և գիտելիքներ
• Մաթեմատիկական գիտելիքներ
• Բարձրագույն կամ միջին մասնագիտական կրթությունը ցանկալի է
Դիմելու ընթացակարգ
Բոլոր որակավորված և հետաքրքրված անձանց խնդրում ենք ուղարկել իրենց ինքնակենսագրականները hr@imexgroup.am էլ.հասցեին՝ առարկա դաշտում նշելով հաստիքը, որի համար դիմում եք (խորհրդատու - վաճառող):

Հոսքագծի օպերատոր

Աշխատանքի նկարագրություն
Հոսքագծերի / արտադրական սարքավորումների անխափան աշխատանքի ապահովում և անվտանգ շահագործում։:
Աշխատանքային պարտականություններ՝
Արտադրական պլանին համապատասխան, հաստատված ընթացակարգերի պահպանմամբ հոսքագծերի անվտանգ շահագործում
Հոսքագծի անխափան աշխատանքի ապահովում, ըստ ժամանակացույցերի և ընթացակարգերի՝ ոչ բարդ տեխնիկական սպասարկումների իրականացում
Սարքավորումների աշխատանքային վիճակի,մաքրության և սանիտարական վիճակի ապահովում,
Խոտանի արտադրության, հումք-նյութերի ոչ ռացիոնալ օգտագործման կանխում
Հոսքագծերի տեխնիկական սպասարկման աշխատանքներին մասնակցություն
Անհրաժեշտ հմտություններ և գիտելիքներ
Արտադրությունում աշխատանքային փորձ
Տեխնիկական սպասարկումներ իրականացնելու փորձ
Բարձրագույն տեխնիկական կրթություն ունենալու դեպքում աշխատանքային փորձը պարտադիր չէ
Պատրաստակամություն հերթափոխային աշխատանքի
Դիմելու ընթացակարգը
Բոլոր որակավորված և հետաքրքրված թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել իրենց ինքնակենսագրականները hr@litokol.am էլ. հասցեին։