2019թ ԻԴԵԱԼական համադրություններ

ԻԴԵԱԼ համակարգը, համագործակցելով հանրահայտ դիզայներների հետ ինչպես ՀՀ-ում, այնպես էլ արտերկրում, իր հաճախորդներին է ներկայացնում ԻԴԵԱԼական համադրություններ ողջ բնակարանի համար։